idezet
RO HU


slide1 slide2 slide3 slide4


Üdvözlöm a közjegyző és fordító irodánk weboldalán.

Engedje meg, hogy röviden ismertessem a közjegyző tevékenységét.

A közjegyző a törvény által közhitelességgel felruházott hivatalos személy, aki a jogviták elkerülése, megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújt a román alkotmányt és jogszabályokat szem előtt tartva.

Erre hivatali esküje kötelezi: „Esküszöm, hogy az Alkotmányt és a jogszabályokat betartom, feladataimat becsületesen és közhitelesen elvégzem, azoknak lelkiismeretesen és részrehajlás nélkül eleget teszek, valamint a tudomásomra jutott szakmai titkot megőrzöm, Isten engem úgy segéljen!”

Hivatalunk a közjegyzői hatáskörök egész sorát képviseli. Az eljárásokat magas színvonalon, precízen, tárgyilagosan, lelkiismeretesen bonyolítjuk, a legteljesebb titoktartás mellett.

Biztosíthatjuk Önt, hogy amennyiben jogi problémáival hozzánk fordul, közjegyzői irodánk kész a segítségére lenni úgy az üzleti, mint a család- vagy tulajdonjogi ügyek jogszerű rendezésében. Lehetőség van helyben a hivatalos dokumentumok magyar-román fordítására, ugyanakkor kiterjedt ismeretségi körünknek köszönhetően nemzetközi nyelveken is elkészíttetjük a tanúsítványokat, okiratokat.

Az irodában egy szakvizsgázott közjegyző működik, Ferencz-Pálhegyi Enikő, kinek munkáját kéttagú kiszolgáló személyzet segíti: Kerekes Katalin és Szávó Anita-Márta személyében.

Fiatalos, lendületes csapatunk arra törekszik, hogy hatékony szolgáltatást végezzen otthonos légkörben, békés környezetben, lerombolva ezzel a fárasztó ügyintézés, az unalmas iratok hosszadalmas felolvasása, a mogorva hivatalnokok sztereotípiáját. Arra törekszünk, hogy Ügyfelünk a legmesszemenőbben kiszolgálva érezze magát.

Székhelyünk a Tompa László utca 7 szám alatt található, a Székelyudvarhelyi Bíróság épülete jobboldalán. Szeretettel várjuk megelégedett ügyfeleink sorába!


 
Tisztelettel,
Ferencz–Pálhegyi Enikő közjegyző